Röda Korset  /  27 februari, 2014

Bistånd under år 2013

Happy Child

  • Katastrofhjälpen (används i hela världen) 5000 kr
  • Filippinerna (rent vatten, sjukvård, mat etc) 5000 kr
  • ”På flykt” (sjukvård till torterade och krigsskadade, återförena familjemedlemmar etc) 8000 kr
  • ”Aldrig ensam” (telefonjour, mm i Sverige) 5000 kr

Lokalt i Blomskog gör vi Hembesök till äldre och ensamma med blommor och bjuder på kyrkkaffe mm.

[socialring]