Stadgar

  • Föreningen skall kunna äga, förvalta och inteckna fast egendom.
  • Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.
  • Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • Medlemsantalet 2009 var c:a 300 betalande medlemmar.
  • Medlemsavgiften 2011: 100 kr/person eller 200 kr/familj.

Bankgiro: 5714-7779. Glöm inte skriva avsändare.