Årliga

Som tradition har vi en gemensam Dräkt och Emigrantdag i kyrkan någon söndag i november. Vid en högtidsstund ute på kyrkogården lägger ordföranden ned blommor vid den sten som hembygdföreningen placerat där till minne av alla emigranter som lämnat bygden

Varje sommar uppföres bygdespelet ”Amerikabrevet” under hembygdsdagarna i Källtegens by. Första helgen i juli samlas hela bygden för att tillsammans genomföra denna för bygden stora händelse. Hit kommer turister från hela Sverige. Minst 1500 personer ser spelet varje år.

En vårutställning behandlar olika ämnen. Senaste året var temat Glad Påsk.

Under vår och höst arbetar gruppen för lotterierna. Man samlas då på hembygdsgården för att sy slöjda och dricka kaffe under gemytliga former. Alla är välkomna.

I december är det dags för ännu en tradition! Vi samlas då på hembygdsgården för julmarknaden med lotteri, auktion, uppträdande och förtäring.