Hembygdsföreningen

Hembygdsgården
Gamla Hembygdsgården

Blomskog är beläget mellan sjöarna Västra Silen, Lelång och Stora Le och är en del av Årjängs Kommun. Bygden är känd för dess sjöar och kanalsystem som är en del av Dalslands kanal. Fornlämningar visar att människor bott här i 2500 år. Under 15, 16, 1700-talet rådde ofredstider i Blomskog med gränsstrider som orsakade invånarna hemska umbäranden.

Bygdens historia berättar mycket och är ytterst intressant och under en lång tid fanns det en önskan att man i Blomskog skulle starta en Hembygdsförening för att bevara och dokumentera bygdens historia för eftervärlden. Eldsjälar som brann för hembygden förvekligade drömmen och 1983 registrerades Blomskogs Hembygdsförening.

Blônskes Hus
Nya Hembygdsgården – Blônskes Hus