Årsmöte 2014

Plats: Blomskogs Hembygdsgård
Närvarande: ca 20 personer.

 1. Sittande ordförande Stefan Nilsson hälsar närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Val av ordförande för mötet: Stefan Nilsson
 3. Val av sekreterare för mötet: Sara Thell Andreasson
 4. Val av två protokolljusterare: Gunnel Andersson och Christina Flöisbon Aronsson
 5. Närvarande på mötet godkänner kallelsen till årsmötet.
 6. Närvarande på mötet godkänner dagordningen för årsmötet.
 7. Stefan Nilsson läser upp verksamhetsberättelsen för föreningen. Närvarande på mötet godkänner verksamhetsberättelsen.
 8. Stefan Nilsson redovisar föreningens ekonomiska redogörelse insänd av kassör Bo Svensson. Resultatet visar att föreningen har ökat sin omsättning från tidigare kalenderår, vilket är positivt för föreningen. Närvarande godkänner redovisningen
 9. Stefan Nilsson redovisar revisionsberättelsen insänd från föreningens revisorer Caisa Andersson och Hans Aronsson som godkänner kassörens räkenskaper.
 10. Stefan Nilsson redovisar. föreningens balans-och resultatrapporter för närvarande som godkänner redovisningen.
 11. Närvarande på mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet inför det gångna året.
 12. Närvarande beslutar att tidigare medlemsavgift för föreningen ska kvarstå för medlemsåret 2014/2015. Medlemsavgiften ska vara 100:-/enskild, alternativ 200:-/familj.
 13. Val av ordförande för kommande verksamhetsår: Stefan Nilsson 1 år
 14. Val av fyra stycken ordinarie ledamöter omval: Mathias Byttner 2 år, Susanne Andersson 2 år, Ann-Christine Danielsson 2 år, Bengt Kihlgren 2 år. Fyllnadsval efter Leif Olsson; Merete Olsson 1 år.
 15. Val av tre suppleanter omval: Barbro Aronsson 2 år, Lena Nilsson 2 år; nyval Sven-Göran Edberg 2 år.
 16. Val av två revisorer omval: Hans Aronsson 1 år, Caisa Andersson 1 år. Suppleant omval: Laila Nilsson 1 år varav en vakant.
 17. Val av ett ombud till Värmlands hembygdsförbund: Stefan Nilsson 1 år.
 18. Val av tre ledamöter till valberedningen omval: Jan Olsson 1 år, Bertil Jansson 1 år, Christina Flöisbon Aronsson 1 år.
 19. Förslag från styrelsen lästes upp av Stefan Nilsson muntligt i korthet. Nya förslag är att Påskträffen kommer att fortsätta i Hembygdsgårdens regim i stället för Föräldraföreningen med ett liknande koncept. En musikal skriven av Sölve Aronsson har fått respons från Säffle Operan som kommer att ha audition i maj 2014 för tillsättning av roller. Tre roller är redan tillsatta av Caroline Blomstrand, Lars Gustafsson och Richard Olin. Föreningen har sökt kommunalt bidrag på 47.500:- som ska täcka vissa kostnader för musikalen. Musikalen innehåller 8-10 sånger med en speltid på ca 2 timmar med paus. Musikalen är baserad på en verklig händelse med inslag av egenhändig påhittad material som utspelar sig året 1914. Musikalen planeras att spelas Allahelgonahelgen på Folkets hus i Årjäng.

Planering för Amerikaresan 2015 fortsätter. Kostnad för resan beräknas bli ca 800.000:-Stefan Nilsson och Caroline Blomstrand har sökt bidrag från stiftelser. Övriga intäkter kommer att införas genom bla genom auktioner och caféförsäljning. Närvarande uppmanas höra av sig om de har förslag på hur föreningen kan införskaffa intäkter till resan. Närvarande på mötet godkänner styrelsens förslag.

 1. Nya motioner till styrelsen är den information om kommande musikal som nämndes i ovanstående punkt och godkänns av närvarande.
 2. Övriga frågor: Funderingar om vad medlemmar av Blomskogs Hembygdsförening anser om Blomskogs Röda Korset marknadsföringen och insamling av bidrag under spelhelgen för Amerikabrevet. Ingen av närvarande anser att Röda Korset på något sätt missgynnar föreningens inkomster utan anser snarare att det är positivt att bygden visar att de är engagerade. Fundering om caféverksamhet under årets spel då Föräldraföreningen inte längre finns. Föräldrar till barn i barnkören kommer att anordna ett enklare café i ladan. Behållningen ska gå till Amerikaresan 2015. Fråga om föreningen kommer att bidra med pengar till Amerikaresan 2015. Detta har inte skett tidigare, men närvarande kom överens om att en viss procent av intäkter från spelet kan gå till resan. Procenten bestäms vid senare tillfälle. Önskemål om att ha en städdag på hembygdsgården. Närvarande beslutade att detta ska ske lördagen den 17 maj från kl. 10:00. Föreningen bjuder på korv och kaffe. Avtackning av Leif Olsson.
 3. Mötet avslutas.

 

 

…………………………………………………………………………………..

Ordförande: Stefan Nilsson

 

………………………………………………………………………………….

Sekreterare för mötet: Sara Thell Andreasson

 

………………………………………………………………………………..

Justerare: Gunnel Andersson

 

…………………………………………………………………………………

Justerare: Christina Flöisbon Aronsson