Mål

Blomskogs hembygdsförenings mål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till andra generationer.