Röda Korset  /  27 februari, 2014

Aktiviteter till sommaren

Lotteri

Till sommaren ska ha vi ha ett Listlotteri som alla är välkomna att ta deltaga i. Om du inte har blivit tillfrågad att köpa lotter av oss under sommaren  så ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.

Vi planerar att även under årets Hembygdsdagar i Källtegens By och Bygdespelet Amerikabrevet, vara med på något sätt för att visa visa att vi finns och vad vi gör.