Bygdespelet  /  12 december, 2015

Amerikabrevet 2-3 juli 2016

amerikabrevetTill sommaren kan du komma till Källtegens by och titta på bygdespelet ”Amerikabrevet”  den 2:e och 3:e juli.

Lördagen den 2:e kommer ingen mindre än Bengt Alsterlind äntra scenen klockan 13:00 för att inviga årets upplaga av spelet.

Så ta dig en tur till Källtegens by i sommar!

/Blomskogs Hembygdsförening